Souhlas se zpracováním osobních údajů


 1. Tímto udělujete souhlas Správci, společnosti Dřevěné stavby BK s.r.o., se sídlem Milenovice 83, 398 11 Protivín, IČ: 07826966, (dále jen „Správce“), která provozuje webové stránky, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • adresa
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IP adresu
 2. Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, IP adresu a e-mail je nutné zpracovat za účelem přímého marketingu a pro zprostředkování kalkulace. Tyto údaje budou Správcem, s ohledem na čl. 4 níže, zpracovány po dobu 60 měsíců.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti nebo na email: info@belsan.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další správci a zpracovatelé, např. poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, nebo dodavatelé služeb webových stránek.
 5. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:
  • na přístup k vašim osobním údajům
  • odvolat svůj souhlas se zpracováváním
  • požadovat výmaz vašich osobních údajů
  • na opravu chyb ve vašich osobních údajích
  • na omezení zpracování vašich osobních údajů
  • na přenositelnost vašich osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracovávání
  • podat stížnost
  Bližší informace k výše uvedenému uvádíme v Zásadách na Portálu.
 6. Zpětvzetí souhlasu a výmaz údajů nemusí vždy znamenat kompletní likvidaci všech osobních údajů, pokud tím bude Správce vystaven nepřiměřenému poškození, nebo pokud musí plnit své zákonné povinnosti např. z důvodu archivace, kdy souhlas ke zpracování nepotřebuje, vzhledem k právnímu titulu nezbytnosti zpracování. V takovém případě Správce vaše údaje na webových stránkách do nezbytné míry anonymizuje, nebo pseudoanonymizuje a ponechá k dispozici jenom v nevyhnutné míře pro potřeby splnění vlastní zákonné povinnosti.
 7. Jak a kde uplatnit své práva?
  Dotazy, připomínky, námitky, stížnosti ve věcech souvisejících se zpracováním osobních údajů uživatelů, směřujte na emailovou adresu info@belsan.cz.
  V případě, že se subjekt osobních údajů domnívá, že Správce při zpracovávání osobních údajů uživatele postupuje protiprávně, nebo že došlo k porušení některých z výše uvedených práv uživatele, dotčený subjekt má možnost se obrátit se se stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů.

publikováno a upraveno 25.5.2018

Milenovice 83 - bývalý areál ZD
398 11
Protivín

IČ: 07826966
info@belsan.cz

V případě dotazů a připomínek volejte na čísla telefeonní číslo - 606 635 930