Tipy a rady:

Jak ušetřit. Dnes již téměř základní otázka. I u nás šetřit můžete. Stačí k tomu málo.

Při splnění dvou podmínek můžete na zahradní domky objednané u nás využít uplatnění pouze 15% DPH. Podmínky jsou následující:

a) montáž bude provedena naší firmou

b) zahradní domky musí být příslušenstvím rodinného domu ve smyslu Zákon č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.  Zde pak najdete přesné podmínky tak, jak je stanoví zákon a Ministerstvo financí České republiky.


Od 1.ledna 2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona.

Územní posouzení, ohlášení ani povolení nevyžadují:Stavby do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťovaná v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku  schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50% části celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinného rekreaci (např. sklady sezónních potřeb, zahradního nářadí, pergoly, apod.). 

Stavební povolení nevyžadují - stavby do 50 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. 

Milenovice 83 - bývalý areál ZD
398 11
Protivín

IČ: 07826966
info@belsan.cz

V případě dotazů a připomínek volejte na čísla telefeonní číslo - 606 635 930